Alterneringar för Chip

TORSTEN EDÉN

18 oktober, 27 oktober, 8 november, 19 november, 8 december, 22 december, 3 januari, 10 januari, 19 januari, 2 februari, 18 februari, 23 februari, 8 mars, 22 mars, 19 april 

MILTON FELLÄNDER 

20 oktober, 29 oktober, 9 november, 22 november, 11 december, 27 december, 31 december, 11 januari, 25 januari, 5 februari, 19 februari, 28 februari, 13 mars, 2 april, 24 april

Alice Jönsson

26 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 21 december, 31 december, 9 januari, 17 januari, 1 februari, 22 februari, 7 mars, 21 mars, 18 april, 20 april 

Odd Haggård

24 oktober, 1 november, 10 november, 28 november, 12 december, 28 december, 4 januari, 16 januari, 26 januari, 6 februari, 20 februari, 29 februari, 14 mars, 3 april, 23 april (Skolföreställning), 29 april