Om oss

“Ett operahus och en värld där scenkonsten ständigt förändras. En region som blomstrar av kultur och scenkonst där alla kan vara delaktiga. En stad där vår publik känner sig representerade när de kommer på besök, och en plats de vet att de kan vara med och påverka.” - Miriam Riaie, grundare AKT , Malmö Opera 

AKT är en del av Malmö Opera, och ger unga och unga vuxna en möjlighet att engagera sig i scenkonst. Idén till AKT föddes ur viljan att att nå ut till fler, och få fler att känna sig inkluderade i kulturlivet. 

Operahuset ska vara en plats där alla människor kan mötas över kulturer och generationer. Vi som jobbar med AKT är en grupp unga och unga vuxna mellan 15 och 30 år, och tillsammans arrangerar vi workshops, event och aktiviteter på lokal och regional nivå. Läs mer om vad vi har arrangerat

detta är akt:

1. Ungt ledarskap

Genom AKT ska vi ge unga och unga vuxna möjlighet att självständigt driva projekt från planering till genomförande. AKT ska vara en plattform där alla ska ha rätt att påverka och där allas åsikter tas på allvar. Våra medlemmar ges möjligheten att självständigt planera och arrangera events, workshops och aktiviteter. Allt börjar med idéer från medlemmarna själva och slutar i ett genomfört projekt. 

2. En mångfald av röster

Oavsett tidigare erfarenhet av scenkonst ska AKT vara en mötesplats där unga och unga vuxna öppet kan uttrycka sin identitet. En plats som präglas av fria kulturskapare där alla får ta del av kulturella möten, nya perspektiv och få möjlighet att växa tillsammans. AKT vill skapa gemenskap, sammanhang och bryta sociala barriärer och fördomar. AKT har kostnadsfria möten, både fysiskt och digitalt, där alla är välkomna. Vi planerar och genomför aktiviteter tillsammans och delar uppdateringar och beslut på dessa plattformar, och medlemmarna bjuds in till att vara medskapare i samtliga projekt. 

3. Scenkonst som framtid

Genom en inblick i Malmö Operas verksamhet på och bakom scenen för unga och unga vuxna. Genom våra events, workshops och aktiviteter får unga och unga vuxna möta yrkesutövare och kan skapa sig ett breddat kontaktnät inom scenkonst och kultur. AKT arrangerar föreläsningar av olika yrkesgrupper vilket inspirerar till framtida yrken och möjligheter inom scenkonst. Unga och unga vuxna får själva möjlighet att delta på scen i olika produktioner, skaffa sig erfarenhet för framtida studier och arbete. Vi erbjuder praktik samt möjlighet att arbeta i olika projekt inom AKT. 

4. Inspirera andra

Att utbyta erfarenheter med andra organisationer och kulturinstitutioner i Region Skåne skapar lärande, inspiration och utveckling. Genom AKT vill vi öka kännedomen kring arbetet med publikutveckling på Malmö Opera och vara en förespråkare för andra aktörer när det kommer till delaktighet och inkludering i arbetet med unga och unga vuxna inom kultur.