Styrelse och ledning

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen eller ledningen så kan du maila här.

Malmö Operas styrelse

LEDAMÖTER
Per-Martin Svensson ordförande
Ann-Sofie Fridehjelm vice ordförande
Annika Annerby Jansson
Göran Malmberg
Tommy Rosenberg
SUPPLEANTER
Britt-Marie Lundqvist
Danica Srnic
PERSONALREPRESENTANTER
Nicklas Holmberg SYMF avd 7
Jonas Samuelsson SYMF avd 12
Christel Rönn Ledarna
Mim Rosvall Scen och Film avd 21

Malmö Operas ledning

Bengt Hall tf teaterchef/VD
Carina Ostrander  publikutvecklingschef
Åsa Lindh administrativ chef
Fredrik Täck teknisk chef
Jari Ylitolva Henriksson HR-chef
Maria Sundqvist konstnärlig ledare Operaverkstan
Ylva Kihlberg chef för Dramaturgiatet
Ingrid Fransson chefsproducent
Martin Brommann orkesterchef
Ulrica Lydahl kostym- och maskchef

Anställda på Malmö Opera

Alla sektioner och tillsvidareanställda