Karin Lindström

Efter mastersexamen vid Musikhögskolan i Malmö följde fyra års solistiska studier i Paris och Zürich. Hennes lärare var de välrenommerade flöjtisterna Raymond Guiot (soloflöjtist vid Parisoperan) och Günter Rumpel (soloflöjtist vid Tonhalleorchester Zürich). I Paris erhöll Karin Premier Prix i Supérieurklassen och i Zürich Konzertreifediplom. Dessutom blev hon av sin lärare i Zürich rekommenderad till två av vår tids största flöjtpedagoger: Aurèle Nicolet och André Jaunet (legenden Philippe Gauberts sista elev), hos vilka hon studerade privat. Karin har under flera år varit flitigt anlitad som orkester- och kammarmusiker både i Sverige och utomlands och även framträtt som solist med orkester. Sedan 1991 är hon anställd som alternerande stämledare i Malmö Operaorkester. Parallellt med detta är hon en hängiven pedagog. Hon är verksam som flöjtpedagog, lärare i kammarmusik, ämnesmetodik och kursledare för den klassiska varianten för GY-musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö, där hon även utbildat sig till Suzukipedagog. Hon kombinerar den stora franska flöjttraditionen med Suzukipedagogik i sin undervisning.