Gröna cirkeln

- ett samarbete med Sysav

Sysav och Malmö Opera har ett samarbete för att minska operahusets klimatavtryck. Bland annat gör ett nytt cirkulärt system, Gröna cirkeln, att delar av scenografin återanvänds i flera produktioner.

Kan ett operahus med höga krav på nyskapande och konstnärlig frihet använda cirkulära modeller för sitt material? Självklart. Sysav och Malmö Opera är på en hållbarhetsresa tillsammans för att minska föreställningarnas miljöpåverkan.

- Malmö Opera kontaktade oss och frågade om vi ville bli deras hållbarhetspartner. Det såg vi som en kul utmaning: att införa miljötänk utan att behöva kompromissa med konstnärlig höjd. Fram till nu har mycket av dekoren gått direkt till återvinning, men med Gröna Cirkeln och återanvändning tas steg uppåt i avfallshierarkin”, säger Peter Engström, vd för Sysav.

- Malmö Opera är en fantastisk lokal kulturinstitution och samarbetet känns naturligt i vår strävan att bidra till att bli världens mest hållbara region.”

Ett inledande steg i samarbetet var en inspirationsföreläsning och studiebesök hos Sysav för stora delar av operans personal.  Nästa led i hållbarhetsarbetet var införandet av konceptet Gröna cirkeln, ett återanvändningssystem av scenkonstruktion. Gröna cirkeln-dekaler placeras på alla delar som går att återanvända. Vid demontering är det lätt att spara allt som går att återanvända, återvinna det som går att återvinna och sälja det som ska säljas.

- Malmö Opera ska vara ett hållbart hus, socialt men också ur ett miljöperspektiv, säger Malmö Operas vd Michael Bojesen.

- Vi har till exempel inlett ett samarbete med Skånetrafiken för att uppmuntra vår publik att resa kollektivt till våra föreställningar, matsvinnet i vår kantin har minskat till nära noll sedan vi ändrade betalningsmetod och vi ger en konsert för minnessjuka med pengar vi sparat in på att inte ge premiärblommor. Nu fortsätter vi arbetet genom att se vad vi kan göra för att minska miljöavtrycket från våra produktioner. Att vända sig till Sysav var ett naturligt steg.”