Sponsrings-policy

Operan tackar nej till samarbete om vi känner att partnern på något sätt inte delar våra värderingar och vision. Varumärken/partners som på något sätt kan uppfattas agera diskriminerande kommer vi tacka nej till. Vi kommer inte heller att ingå partnerskap med varumärken eller organisationer som företräder områden som kan uppfattas skadliga på något sätt. Här ingår:

  • Alkoholvarumärken kategori starksprit
  • Tobak i alla former
  • Företag verksamma inom krigsindustri/pornografi/vadslagning och andra spelformer som inte är tillåtna enligt svensk lag 
  • Företag som inte följer kraven på mänskliga rättigheter i produktion.