SAMARBETA MED OSS

Samarbeta med oss

Malmö Opera vill tillsammans med näringslivet, organisationer och privatpersoner lyfta fram vikten av kultur i samhället och gemensamt bidra till att placera regionen och Sverige på världskartan. Malmö Opera, ett av Öresundsregionens starkaste kulturvarumärke, är en perfekt partner som kan hjälpa företag och organisationer att ligga i framkant i sitt CSR-arbete, locka nya talanger till sitt företag och synas i intressanta sammanhang. Möjligheten att komma närmare sången, musiken och dansen genom ett samhällsengagemang som inte liknar något annat – är något vi som organisation kan erbjuda.

Michael Bojesen, Teaterchef & VD

För mer information om samarbete med Malmö Opera, vänligen kontakta:

Karin Benjaminsson
Head of Corporate Development
Tel/Phone: +46 72 155 24 97

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Vi vänder oss framförallt till företag och organisationer som arbetar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi skräddarsyr samarbetet och rapporterar om hur er investering bidrar till hållbarhet på alla nivåer där det konstnärliga alltid har en självklar position. 

Genom ett samarbete med Malmö Opera kan våra partners:

  • Stärka sitt CSR-engagemang
  • Lyfta fram sin PR -och marknadsföring
  • Arbeta med sin personalvård
  • Utveckla sin kundvård

Vi samarbetar bland annat med Sysav. Läs mer!

MALMÖ OPERAS MECENATER

Malmö Opera har startat en exklusiv grupp för de som är djupt engagerade i Malmö Operas arbete och framtid. Mecenaterna, som är våra främsta ambassadörer, erbjuds en nära relation till Operans verksamhet samt en djupare kunskap om musikteater. De får även exklusiva förmåner som inbjudningar till premiärer, evenemang och galakvällar, möjlighet att komma bakom kulisserna samt möta Operans VD/ konstnärliga ledare och artister. Tack vare mecenaterna har Malmö Opera möjlighet att finansiera fler projekt som annars inte hade kunnat genomföras och skapa bättre förutsättningar för operans framtid.

Möt Elly Berggren, en av våra mecenater.

DONERA TILL MALMÖ OPERA

Genom din donation hjälper du oss att bedriva och utveckla en verksamhet där sången och musiken alltid står i centrum. Ditt bidrag skapar förutsättningar för organisationen att hålla konstnärlig världsklass samt hjälpa till att sprida musikteater och opera i hela regionen. Alla donationer går antingen till Malmö Operas barn och ungdomsverksamhet alternativt till Malmö Operas orkester där er gåva hjälper oss att förstärka Operan med unika instrument – detta självklart beroende på ert specifika önskemål. Var med och gör skillnad! Vi välkomnar alla former av stöd och donationer, både större och mindre.

TESTAMENTERING OCH MINNESGÅVOR

Genom att skriva Malmö Opera som förmånstagare i ert testamente kan ni stödja verksamheten och välja vilken del av vår organisation ni tycker är viktig att belysa. Kontakta oss för en diskussion kring dina önskemål och hur pengarna bäst kan komma till nytta.

Hedra minnet av en närstående genom att ge en minnesgåva. Att ge en minnesgåva vid en begravning är ett fint sätt att hedra minnet av den som stått dig nära. Låt din minnesgåva bli en del av Malmö Operas framtid. Alla minnesgåvor går antingen till Malmö Operas barn och ungdomsverksamhet alternativt till Malmö Operas orkester där er gåva hjälper oss att förstärka Operan med unika instrument – detta självklart beroende på ert specifika önskemål. 

GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 övergripande hållbarhetsmål. Agenda 2030 är en global arbetsplan som beskriver vad alla aktörer i samhället ska bidra med för att uppnå en hållbar utveckling.

På Malmö Opera arbetar vi framförallt med sex av dessa mål som rör Hälsa och välbefinnande, Utbildning för alla, Jämställdhet, Minska Ojämlikheter, Hållbar konsumtion och produktion samt Genomförande och globalt partnerskap. Målen är integrerade i vårt dagliga arbete och hållbara styrmodell. Vi tror även att framgång i att arbeta med dessa mål bygger på goda relationer med omvärlden och på att ta ansvar för det samhälle vi verkar i. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi arbetar med Agenda 2030 och hur du som samarbetspartner kan medverka.

SPONSRINGSPOLICY

Operan tackar nej till samarbete om vi känner att partnern på något sätt inte delar våra värderingar och vision. Partners som på något sätt kan uppfattas agera diskriminerande kommer vi tacka nej till. Vi kommer inte heller att ingå partnerskap med varumärken eller organisationer som företräder områden som kan uppfattas skadliga på något sätt. Här ingår:

  • Alkoholvarumärken kategori starksprit
  • Tobak i alla former
  • Företag verksamma inom krigsindustri/pornografi/vadslagning och andra spelformer som inte är tillåtna enligt svensk lag 
  • Företag som inte följer kraven på mänskliga rättigheter i produktion.

TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS

 

.<p style="color:white; clear:both;">.</p>