Samarbeta med oss

Malmö Opera från ovan

Malmö Opera vill tillsammans med näringslivet lyfta fram vikten av kultur i samhället och gemensamt bidra till att placera regionen och Sverige på världskartan. Malmö Opera, ett av Öresundsregionens starkaste kulturvarumärke, är en perfekt partner som kan hjälpa företag att ligga i framkant i sitt CSR-arbete, locka nya talanger till sitt företag och synas i intressanta sammanhang. Möjligheten att komma närmare sången, musiken och dansen genom ett samhällsengagemang som inte liknar något annat – är något vi som organisation kan erbjuda.

Michael Bojesen, Teaterchef & VD

 
Vi vänder oss framförallt till företag och organisationer som arbetar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi skräddarsyr samarbetet och rapporterar om hur er investering bidrar till hållbarhet på alla nivåer där det konstnärliga alltid har en självklar position. Vi har stora visioner för vad vi kan åstadkomma med våra partners.

 

Genom ett samarbete med Malmö Opera kan våra partners:

  • Stärka sitt CSR-engagemang
  • Lyfta fram sin PR -och marknadsföring
  • Arbeta med sin personalvård
  • Utveckla sin kundvård

 

För mer information om samarbete med Malmö Opera, vänligen kontakta:

Karin Benjaminsson
Head of Corporate Development

Växel +46 (0)40 20 84 27
Tel +46 (0)72 155 24 97
karin.benjaminsson@malmoopera.se

 

Samarbetspartners: