Maskerad

Föreställningar 2023-2024

Maskerad

DOKTOR DRUGGENDRAFT Magnus Lindegård; FRÖKEN DUVAL Viktoria Karlsson; PIERRE PAILLOT Sebastian Durán. Sittande: GREVINNAN DE CHARTRES Linnea Nordenback; GREVE DE CHARTRES Fredrik Hagerberg.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (5.92 MB)
Maskerad

GREVINNAN DE CHARTRES Linnea Nordenback; GREVE DE CHARTRES Fredrik Hagerberg; I bakgrunden: DOKTOR DRUGGENDRAFT Magnus Lindegård; PIERRE PAILLOT Sebastian Durán; FRÖKEN DUVAL Viktoria Karlsson.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (3.41 MB)
Maskerad

DOKTOR DRUGGENDRAFT Magnus Lindegård; FRÖKEN DUVAL Viktoria Karlsson; GREVINNAN DE CHARTRES Linnea Nordenback

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (3.68 MB)
Maskerad

PIERRE PAILLOT Sebastian Durán; GREVE DE CHARTRES Fredrik Hagerberg.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (3.3 MB)
Maskerad

DOKTOR DRUGGENDRAFT Magnus Lindegård; FRÖKEN DUVAL Viktoria Karlsson.

Fotograf: Jonas Persson
Ladda ned original (697.87 KB)
Maskerad

Sittande: Grevinnan de Chartres - Linnea Nordenback; Greve de Chartres - Fredrik Hagerberg. Stående: Elena Jordan Ljungqvist, piano; Doktor Druggendraft - Magnus Lindegård; Pierre Paillot - Sebastian Durán; Fröken Duval - Viktoria Karlsson.

Fotograf: Johan Sundell/Tobias Pettersson
Ladda ned original (1.75 MB)
Maskerad

Sittande: Grevinnan de Chartres - Linnea Nordenback; Greve de Chartres - Fredrik Hagerberg. Stående: Elena Jordan Ljungqvist, piano; Doktor Druggendraft - Magnus Lindegård; Pierre Paillot - Sebastian Durán; Fröken Duval - Viktoria Karlsson.

Fotograf: Johan Sundell/Tobias Pettersson
Ladda ned original (1017.2 KB)