Operaverkstans samarbeten

Operaverkstan ingår i flera nätverk. Det finns ett europeiskt nätverk: RESEO, där flera operahus runt om i Europa ingår.

De nordiska operahusen har också ett omfattande samarbete och erfarenhetsutbyte.

Men det finns fler sätt att samarbeta.

Dels finns det konstnärliga samarbeten; med fria grupper, konstnärliga högskolor och andra kulturinstitutioner. Exempel på dessa är följande:

Teater InSite, Läckö slottsopera, Operahögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö, Malmö Högskola, Kulturen i Lund, Teater Teatron m.fl.

Om det långa samarbetet med Drömmarnas Hus i Malmö har Bertil Björk skrivit en rapport:

Även med skolor och andra utbildningar samarbetar Operaverkstan, då som skapande skola-aktivitet eller för att skapa intresse för musikteater. Exempel på sådana arbeten är t.ex:

Malmö Kulturskola, Lars-Erik Larsson-gymnasiet, Lund, Malmö Nya Latinskola, Backaskolan, Malmö, Sundsbroskolan, Bunkeflostrand, Roslättskolan, Svedala, skolor i Burlövs kommun

Om flera av dessa samarbeten har journalisten Göran Nilsson skrivit en rapport

Under tre år, 2009-2011, samarbetade vi med högstadieeleverna på Nya Stenkulaskolan. Det resulterade i tre föreställningar som framfördes på Verkstan. Elevernas skolresultat förbättrades avsevärt under projektet

2009 Gudfadern är in love

2010 Bakom stängda dörrar länk 2

2011 Så svårt kan livet vara

Förskolan Rolf i Malmö hjälpte oss inför uppsättningen av Andrejs längtan 2013. Om detta samarbete skrev Petra Carlsson-Thyrvin en rapport