Blev 1900-talet barnets århundrade?

När jag tittar i backspegeln på Operaverkstans repertoar så ser jag att det växer fram liksom en väv. Föreställningarnas detaljer, motiv och teman samt gestalterna och deras uttryck formar en helhet. En helhet där uppsättningarna tillsammans bildar ett konstverk. Ett konstverk som betraktar dig, åskådaren.

Jag tänker på den frågan jag ställde mig när Operaverkstan startades: Blev 1900-talet ”Barnets århundrade”, som författaren Ellen Key önskade? Den frågan blev en intressant utgångspunkt för repertoarläggningen.

Jag fick fundera på vad som utspelat sig under 1900-talet - politiskt och konstnärligt. Hur detta påverkat oss på 2000-talet, hur synen på barn därför förändras. Vad vi väljer att presentera för barn och på vilket sätt, avspeglar ju vår syn på barn. Men också vad det innebär att vara vuxen. Då och nu. För dig och för mig. Det är frågor och linjer vi har belyst i uppsättningarna.

Den här säsongen presenterar vi två komiska operor från 1900-talet, Ledaren och Komedi på en bro. Vi kommer ha en kostymparad, Perssons Parad, med en kostym från den tiden då barn betraktades som små vuxna.

Snart har Operaverkstan funnits i 20 år och nu blickar vi framåt med fokus på att ta fram nya verk – för små barn, stora barn och vuxna barn.

Maria Sundqvist

Maria Sundqvist

Maria Sundqvist, konstnärlig ledare, Operaverkstan