Kontakt Operaverkstan

Vill du komma i kontakt med oss så skicka ett mail på operaverkstan@malmoopera.se.

Maria Sundqvist

Konstnärlig ledare, regissör och librettist.

Lars Fembro

Skådespelare och pedagog.

David Johansson

Producent/Projektledare för Operaverkstan.

Carolina Lindau

Projektledare marknad

MAGNUS HULTMAN

Teknikmästare, tjänstledig våren 2017