Operaverkstan i skrift

Operaverkstans verksamhet har dokumenterats i flera skrifter som finns att hämta nedan.

Måhända galaxens bästa operaverkstad

I foldern "Måhända Galaxens Bästa Operaverkstad" finns mer att läsa om oss!

Musiken och ordet

Fil dr Åsa Mälhammar samtalar med Operaverkstans konstnärliga ledare Maria Sundqvist om de konstnärliga linjer som präglat verksamheten under tio år.

Att berätta med klassiker

Fil dr Åsa Mälhammar beskriver de konstnärliga och pedagogiska resonemangen bakom Operaverkstans uppsättningar av operaklassiker för barn.

Åt de minsta inget annat än det bästa

En rapport om Operaverkstans pedagogiska arbete kring föreställningen Andrejs Längtan av Petra Carlsson-Thyrvin.

Mötesplats operaverkstan

Mötesplats operaverkstan

Journalisten Göran Nilsson har undersökt hur Operaverkstan arbetar med sitt fördjupande arbete i samband med sina uppsättningar. Detta görs på flera olika sätt, t.ex. lärarfortbildningar, titta-bakom-kulisserna-föreställningar, studiebesök, temakvällar m.m.

Efter sista applådtacket

Under en lång rad år har Operaverkstan haft ett spännande samarbete med Drömmarnas Hus i Malmö. Bertil Björk har skrivit en rapport om samarbetet.

Opera Aperta

2007 utlyste Operaverkstan en nordisk kompositionstävling för att ta fram nya verk. Tävlingen utmynnade så småningom i fantasyoperan Trollguld som hade premiär i december 2009 på Malmö Operas stora scen med ett hundratal medverkande. 

Opera för nya öron

2005 beställde Sparbanksstiftelsen Skåne en utvärdering av Operaverkstans tre projektår. Resultatet blev en rapport som finns att hämta nedan.