Styrelse och ledning

Michael Bojesen, VD och teaterchef för Malmö Opera.

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen eller ledningen så kan du maila här.

MALMÖ OPERAS STYRELSE

LEDAMÖTER
Britt-Marie Lundqvist, ordförande
Birgit Hansson, 1:e vice ordförande
Douglas Roth, 2:e vice ordförande
Jan Carlsson
Charlotte Bergström
Christian Nilsson
Elisabeth Elgh

SUPPLEANTER
Tommy Holmgren
Ann-Sofie Fridehjelm
Annika Annerby Jansson

Maria Rosvall personalrepr. TF Avd. 21
Nicklas Holmberg personalrepr. SYMF Avd. 7
Per Fernesten personalrepr. SYMF Avd. 12
Anders Turesson personalrepr. Ledarna
 

LEDNING

Michael Bojesen teaterchef/VD 
Lena Bjelkedal VD-assistent
David Johansson administrativ chef
Fredrik Täck teknisk chef
Stefan Nordborg marknadschef
Annika Andersson HR-chef
Elisabeth Linton chefsdramaturg/regissör
Maria Sundqvist konstnärlig ledare Operaverkstan
Elisabeth Boström vokalchef
Martin Brommann orkesterchef
Ulrica Lydahl kostym- och maskchef