Styrelse och ledning

Michael Bojesen

Michael Bojesen, VD och teaterchef för Malmö Opera. Foto: Mathias Lövgreen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen eller ledningen så kan du maila här.

MALMÖ OPERAS STYRELSE

LEDAMÖTER
Per-Martin Svensson, ordförande
Birgit Hansson, 1:e vice ordförande
Ann-Sofie Fridehjelm, 2:e vice ordförande
Annika Annerby Jansson
Göran Malmberg
Tommy Rosenberg
Peter Ollén

SUPPLEANTER

Danica Srnic
Britt-Marie Lundqvist
Tommy Holmgren

PERSONALREPRESENTANTER

Nicklas Holmberg, SYMF avd. 7
Jonas Samuelsson, SYMF avd.12
Svante Axbacke, TF Avd. 21
Anders Turesson, LEDARNA

LEDNING

Michael Bojesen teaterchef/VD 
Carina Ostrander administrativ chef & CFO, tf marknadschef
Fredrik Täck teknisk chef
Annika Andersson HR-chef
Elisabeth Linton chefsdramaturg/regissör
Maria Sundqvist konstnärlig ledare Operaverkstan
Ingrid Fransson chefsproducent
Elisabeth Boström vokalchef
Martin Brommann orkesterchef
Ulrica Lydahl kostym- och maskchef