Styrelse och ledning

Michael Bojesen

Michael Bojesen, VD och teaterchef för Malmö Opera.

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen eller ledningen så kan du maila här.

MALMÖ OPERAS STYRELSE

LEDAMÖTER
Britt-Marie Lundqvist, ordförande
Birgit Hansson, 1:e vice ordförande
Douglas Roth, 2:e vice ordförande
Jan Carlsson
Charlotte Bergström
Christian Nilsson
Elisabeth Elgh

SUPPLEANTER
Tommy Holmgren
Ann-Sofie Fridehjelm
Annika Annerby Jansson

Maria Rosvall personalrepr. TF Avd. 21
Nicklas Holmberg personalrepr. SYMF Avd. 7
Per Fernesten personalrepr. SYMF Avd. 12
Anders Turesson personalrepr. Ledarna
 

LEDNING

Michael Bojesen VD 

Lena Bjelkedal VD-assistent

Elisabeth Linton chefsregissör

Maria Sundqvist konstnärlig ledare Operaverkstan

Ronny Danielsson ansvarig regional verksamhet

Christine Thoulouis chefsproducent

Elisabeth Boström artistchef

Martin Brommann tf orkesterchef

Lars Falkmo administrativ chef

Annika Andersson personalchef

Theres Axelson planeringschef

Fredrik Täck teknisk chef

Ulrica Lydahl kostym och maskchef

Fredrik Hammar tf marknadschef

Åsa Hansen arrangemangschef