Konstnärliga ledare

Michael Bojesen
VD

Maria Sundqvist
Operaverkstan

Martin Brommann
Orkesterchef

Elisabeth Boström
Artistchef

Elisabeth Linton
Chefsregissör

Steven Sloane
Förste gästdirigent

Leif Segerstam
Hedersdirigent