Konstnärliga ledare

Michael Bojesen
VD

Maria Sundqvist
Operaverkstan

Ronny Danielsson
Regional verksamhet

Martin Brommann
Tf orkesterchef

Elisabeth Boström
Artistchef

Elisabeth Linton
Chefsregissör

Leif Segerstam
Hedersdirigent