Inspicient

Carina Utzon

På Malmö Opera sedan 2012

»Det första jag la märke till i Malmö var att alla var väldigt närvarande

Hur blev du inspicient?
— Jag gick på en privat teaterskola, där man lärde sig både skådespeleri och scenteknik. Jag kände att det skulle vara roligare att vara bakom än på scenen. Jag började intressera mig för ljusdesign. Men när jag senare kom in på Det Kongeliges Teaterteknikerlinje såg jag de här människorna som höll i ALLTING! Jag tyckte det var jättespännande. I början på utbildningen fick man göra allt: ljus, ljud, smedjan, men när det blev dags att välja inriktning blev det inspicient.

Vilken egenskap skulle du säga är viktigast för en inspicient?
— Jag skulle säga överblick och kommunikation. Och att behålla lugnet.

Vilken skillnad finns det mellan Det Kongelige i Köpenhamn och Malmö Opera?
— På Det Konglige är det många fler kanaler som man måste gå igenom innan ett beslut kan tas. Det är uppdelat på fyra hus, man jobbar väldigt mycket i sitt eget. Man är inte så nära varandra. Det första jag la märke till i Malmö var att alla var väldigt närvarande. Teaterchefen sitter i kantinen och äter. Kantinen blir hjärtat i Malmö Opera, där alla pratar med alla. Beslutsgångarna blir korta när man kan ta det över maten eller i korridoren. Det tyckte jag var en bra känsla.