Katarina Lundborg Nyman

Katarina (alt) är utbildad vid Malmö Musikhögskola. Hon flyttade efter studierna till Göteborg och anställdes 2002 i Vokalkvartetten Vox. 10 års turnérande följde både nationellt och internationellt med samarbeten med bland annat Barbara Bonney samt flera CD-inspelningar. Katarina har sjungit i Göteborgsoperans kör och är sedan 2013 anställd i Malmö Operakör.

Föreställningar