Malmö Operas vänner

Publikträff i Operagrillen

Malmö Operas Vänner bildades som ideell förening år 2000 med syfte att tillvarata publikens intresse, stödja Malmö Operas verksamhet och främja dess utveckling. Vänföreningen skall enligt sin målsättning medverka till att Malmö Operas ställning i Malmö med region bevaras och stärks. Föreningen är inriktad på att genom kulturaktiviteter främja intresset för kvalificerad musikdramatisk verksamhet.

Medlemmarna i Malmö Operas Vänner åtnjuter en massa fördelar. Vill du veta vilka och hur du blir medlem besök Malmö Operas Vänners hemsida.

STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER

Stieg Claesson, ordförande
Tfn 0705-15 55 02
claescom@live.se

Bernt Åke Petersson, vice ordförande, företagskontakter
Tfn 0738-12 21 15
bernt.ake.petersson@comhem.se