Förnya ditt medlemskap

Gör så här för att förnya ditt medlemskap

Betala din medlemsavgift på 200 kr till bankgiro 5328-7124. Skriv 'Förnya medlemskap' samt ditt kundnummer (står på ditt VIP-kort) under 'Meddelande till mottagare'.

När vi registrerat din betalning skickar vi ett nytt VIP-kort hem till dig.