Så som i himmelen - reaktioner från publiken, Edward af Sillén och Fredrik Kempe