Elly Berggren

- musikälskaren som donerade en flygel

Elly Berggren

 

Elly Berggren har skapat en stiftelse i syfte att stödja kultur och medicin "Elly Berggrens stiftelse". Nu har hon också donerat en ny flygel till Malmö Opera.  Möt en mycket speciell dam, som valt att stödja det hon älskat i hela sitt liv - musik.

Elly Berggren föddes i V. Klagstorp 1930 och säger själv att kärleken till sång och musik vaknade tidigt.  Hennes föräldrar var musikintresserade och uppmuntrade sin begåvade dotter att spela piano och fler instrument. De tog också med henne till Folkets Park för att höra Jussi Björling sjunga. Hon kom också att bli en trogen gäst på dåvarande Malmö Stadsteater sedermera Malmö Opera.

"Jag var här redan när operan öppnade 1944. Inte på invigningen, men när de spelade "en midsommarnattsdröm".  Jag har senare i Malmö efter flera  år boende i utlandet haft abonnemang."

Ett spännande liv

Elly Berggren har levt ett intressant och spännande liv.  Som ung sjöng hon i London. Hon utbildade sig i Wien vid Musikakademin till sångerska och pianist samt i Budapest och Hamburg.  Återkommen till Malmö övertygades hon om en bra tjänst i musik vid Malmö Gymnasieskola, i motsats till målet att sjunga på en operascen.  Arbetet där skulle vara kort, men blev långt. Hon upprätthöll även en tjänst vid Piteå Musikhögskola i sång och musikhistoria, men i mitten av 80-talet flyttade hon tillbaka till Malmö och blev så småningom Fastighetsförvaltare.

Elly Berggrens stiftelse blev verklighet 2014.  Stiftelsens ändamål  är att "främja och stödja vetenskaplig forskning kring alzheimer och demenssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund, samt att främja och stödja verksamheten vid Malmö opera och Malmö Konserthus med huvudsaklig inriktning på utbildning och utveckling av unga förmågor".  Stiftelsen har bland annat donerat pengar till Malmö operas master program för unga sångare - Malmö Opera Academy.  Hennes önskan var att ge hälften av summan till medicin och den andra hälften till musik.

Varför donation?

Varför väljer man att ge bort så mycket pengar?  För Elly Berggren är det en självklar sak.  Musiken är en enande kraft.  Den ger känslor av kärlek i stället för hopplöshet inför krig, droger och bråd död.  Musiken  bär fram mycket av  glädjefylld gemenskap och förståelse för olika människors kulturer. Se på Josè Antonio Abreu, dirigenten från Venezuela, som plockade upp gatubarn och lät dem spela. David Barenboim och Edward Saids skapelse, som  blev en West Eastern Divan Orchester för unga musiker från olika länder.

Det är i ljuset av det man skall se hennes privata donation av medel till en ny flygel, en stor och vacker Fazioli med ett underbart ljud och vacker ton, som skall glädja konsertbesökare på Malmö Opera i många år.  Själv har hon en mindre Grotrian-Steinway flygel, men jag spelar inte mer, berättar hon.

"Fingrarna måste ligga i träning, men därtill har tid ofta saknats.  Jag blir bara ledsen och besviken på mig själv när alla år av pianolitteraturens många  verk blir otillfredsställande framförda. Slutligen vore det glädjande om frön såtts för vidare donationer för att påminna om musikens makt och dess betydande påverkan på vårt humör och hälsotillstånd."