Duo Naranjo-Weurlander

EN DUO I VÄRLDSKLASS

Möt två stjärnor i ett gränsöverskridande möte mellan Chile och Finland. Duon är känd för sin intensitet och sitt samspel, deras musik berör på djupet och de har numera hela världen som arbetsfält.

Duo Naranjo-Weurlanders andra gemensamma album, INFINITY, är en resa genom deras musikaliska rötter, samtidigt som den innehåller kompositioner som speglar händelser från deras egna liv. Deras musik är personlig, uppfylld av lust men också  vemod, virtuosiskt lika väl som återhållsamt. Duo bjuder på ljudlandskap som ger lyssnaren en nästintill filmisk upplevelse. Genom att alltid leta efter nya uttryck, komponera och framföra sin egen musik har de under flera år skapat en helt unik klang och genre.

 

Både Naranjo och Weurlander har länge profilerat sig på de klassiska, world och jazzmusik-scenerna. Nu har de också tagit plats som kompositörer. De har arbetat med beställningsverk bland annat för teatrar, Sveriges Radio, film och olika ensembler.

Tania Naranjo växte upp i Santiago i Chile. Hon kom tidigt i kontakt med, och utvecklade en stark passion för, det klassiska pianot och den chilenska folkmusiken. Tania är nu en etablerad pianist och sångerska bosatt i Sverige och har framfört sin egen musik världen över vid solokonserter, med symfoniorkestrar och med sina egna konstellationer! I Tanias kompositioner och i hennes uttryck finns utrymme för drivande, svängig rytmik.
Hennes musik är inspirerad av jazz, argentinsk tango, 1900-talets moderna kompositörer, urban chilensk musik och även av den andinska folkmusiken.

Minna Weurlander är född och uppväxt i Finland. Musiken förde henne till Sverige där hon sedan länge är verksam som konsert-accordeonist och kompositör. I denna egenskap har hon samarbetat med allt från symfoniorkestrar till moderna, experimentella dans- och teaterföreställningar, opera- samt filmproduktioner. Minna experimenterar gärna med accordeonets klanger. Hennes musik och spelsätt har influerats starkt av den ryska accordeon-traditionen och förstås även av den argentinska tangon.

Mer om Duo NaranjoWeurlander