Att uppleva scenkonst

Att förstå och uppleva 

Scenkonstrummet är ett av få rum där vi fritt kan prata om livet, döden, kärleken och hela vår existens. Ett rum där allt är verklighet, allt är fantasi och allt är precis som det ska vara. 

Ta en titt bakom kulisserna på Malmö Opera

I samma stund som berättelsen startar får alla val i föreställningen ett konstnärligt värde. Det finns en anledning till rummets utformning, vilka som är på scenen, hur de ser ut, vad de sjunger, hur de sjunger – allt får signalvärden som triggar våra associationer. Alla reaktioner på en föreställning är ett sätt att förstå eller uppleva eftersom konst är subjektivt och upplevelsen av konst är personlig.  

Att prata om besöket  
Förbered eller efterarbeta besöket efter er egen lust och förmåga! Vi ser gärna att man delar upp besöket hos oss i tre delar: förberedelse, upplevelse och fördjupning för att underlätta för eleverna att ta till sig besöket.  

Inför besöket 
Vi på Malmö Opera upplever att en introduktion av besöket och vad man ska se gör stor skillnad för upplevelsen - även den kortaste introduktionen gör skillnad. Det kan vara att man pratar om var Malmö Opera ligger, vad som kommer hända på plats och vilken tid ni ska vara på plats. Det kan också vara att söka upp information, läsa handlingen eller ett samtal om föreställningen.  

Under besöket 
När ni väl sitter i salongen är det tillfället då ni kopplar bort allt som handlar om att lära sig och istället vara närvarande i upplevelsen. Undvik att ge eleverna en uppgift med krav på “läxa” i form av handlingsresumé etc.  

Alla föreställningar är olika eftersom publiken aldrig är den samma. Ibland är publiken väldigt engagerad och ibland lite mer tystlåten - inget är bättre än den andra – bara olika. Yngre barn kommenterar ofta föreställningen direkt, medan lite äldre barn och ungdomar ofta reagerar på saker som kan upplevas jättepinsamt, väldigt känslosam eller tabulagt.  

Prat och viskningar i barn och ungdoms publiken behöver inte betyda att de tycker det är tråkigt - snarare tvärt om. Om eleverna inte stör andra i publiken så finns det ingen anledning till att hyscha eller tillrättavisa. Medverkande på scen är vana vid detta och ser det som ett uttryck för publikens engagemang! 

Efter besöket 
Scenkonst kan vara drabbande, härlig, svår, skrämmande eller för vissa likgiltig, då en föreställning kan väcka känslor och tankar som talar till alla sinnen. En scenkonstupplevelse bygger på närvaron av både skådespelare och publik i samma rum. Oavsett vad du tycker om en scenkonstupplevelse så är det en reflektionsyta som speglar dig – verket fungerar som ett bollplank för dina värderingar.  

Att ge utrymme för reflektion kan visa eleverna att det ibland kan vara bra stanna upp och fundera på vad man varit med om. Att prata om scenkonst och fördjupa sig i en upplevelse kan också ge eleverna en bra grund till att förstå kulturutbudet som finns i samhället och ge en förståelse för hur vi på olika sätt påverkas av andra människors gestaltning av samhället, berättelser och människan. 

Vuxna och barn upplever scenkonst på olika sätt - liksom olika individer upplever en och samma föreställning olika. Det finns ett värde i att komma bort från att tänka i termer om bra eller dåligt. Istället kan man uppmuntra till reflektion kring intryck, associationer och det man tycker är intressant. 

Det kan vara lätt att tro att man som lärare behöver vara expert på en scenkonstföreställnings innehåll, tematik och problemställningar för att kunna arbeta fördjupande med eleverna. Du är också en åskådare och har precis som dina elever din egen upplevelse av det ni ser. 

Att se en föreställning live  
Sedan våren 2020 har vi alla fått uppleva utmaningen att mötas digitalt, vara flexibla och ha ett fokus på att hitta nya lösningar. Vi har upptäckt teknikens potential och hittat nya vägar som möjliggjort för oss att mötas på distans. Vi har sett hur folk från världen över plötsligt har tillgång till våra salonger och personer som annars har svårt att ta sig till huset får möjlighet uppleva våra föreställningar. 

Barn och unga behöver uppleva musikdramatik och vara en del av ett unikt sammanhang som endast sker en gång. Vi skapar en upplevelse där det inte går att spola fram eller tillbaka, se om, pausa och där man måste ta hänsyn till andra i samma rum. Ett möte med konstnärer, musiker och artister på nära håll skapar andra intryck än det digitala mötet.  

Vi har undersökt olika digitala varianter de två senaste åren med streamade förställningar, digitala klassrumsbesök, livestreamade inspirationsträffar mm. Det har varit ett fint möte med alla och vi ser en möjlighet att nå fler via digitala plattformar i vissa forum.  
Men en digital föreställning går aldrig att ersätta med upplevelsen i salongen.