AKT: Poesitävling

I sagans värld

Skriver du dikter och är mellan 15 och 30 år? Lördagen den 4 maj kommer vi att hålla i en poesitävling på tema ”I sagans värld”. Skriv om ditt liv, din stad, dina fobier, dina fantasier, om framtiden eller något annat. Vilken är din saga?
Du får du möjlighet att uppträda med din dikt inför publik och vinna fina priser! Tävlingen fotas och filmas, och alla deltagare får efteråt tillgång till foto på sitt uppträdande. Du kommer även att presenteras på vår hemsida, samt i sociala medier. Vinnarbidragen kommer att publiceras på Malmö Operas hemsida och i AKT-tidningen.

Anmälan​

Skicka in ditt tävlingsbidrag i form av en dikt senast 14 april. Av alla anmälda väljer vi ut 10 personer som får tävla genom att uppträda med sin dikt lördagen den 4 maj på Verkstan. Dikten du tävlar med ska anknyta till temat ”I sagans värld”. Den får vara max 3 sidor lång och ska vara skriven i typsnittet Times New Roman, i teckenstorlek 12 pt med normalt radavstånd.​

Skicka ditt bidrag till akt@malmoopera.se. Skriv "Poesitävling" i ämnesraden. Uppge namn, ålder och mobilnummer. Skriva gärna också vad det är för uppläsningsstil, till exempel poetry slam, estradpoesi, diktuppläsning eller rap. Om du vill ha bakgrundsmusik till din uppläsning, bifoga MP3-fil.

Tävlingsdagen

Poesitävlingen äger rum på Verkstan den 4 maj mellan kl. 18.00–21.00. Soundcheck sker samma dag mellan kl 13 och 16.