Operaverkstans föreställningar

Döden ligger lågt på Operaverkstan

Många vuxna går på opera för att det så sorgligt och härligt när alla dör på slutet.
Men när man går med sina barn på teater vill man däremot att det ska sluta lyckligt.

När pojkarna i Andrejs Längtan hittar mamma i slutet, ser barnen i publiken ett lyckligt slut medan  vuxna ofta ser det sorgliga slutet.
I barnlitteraturen, med författare som Astrid Lindgren i spetsen, har svåra frågor omfamnats och fått en plats.

Vad händer om döden inte längre finns? I Viktor Ullmanns opera Döden säger nej vägrar döden helt enkelt att tjänstgöra. I krigets vansinne blir hoten tomma när vapnen blir verkningslösa. Den strejkande döden startar en lustiger dans ända tills den enväldige kejsaren ber honom att återgå i tjänst. Döden accepterar på villkor att diktatorn blir den första att dö.

Med hjälp av allegorin kan vi skämta kring allvarliga saker.
Säsongens föreställningar handlar om hur fantasin kan fungera som motkraft och motstånd när oron och hotet är som störst.

Maria Sundqvist, konstnärlig ledare, Operaverkstan

Andrejs längtan

Döden säger nej